1

Máy chọn và đặt Hanwha

 • Hanwha SMT Pick and Place Machine SM Series SM481

  Máy chọn và đặt Hanwha SMT SM Series SM481

  Là một bộ định vị linh kiện chung có hệ thống thị giác được củng cố dựa trên nền tảng của máy bắn chip tốc độ cao SM471 và có tốc độ đặt chip là cao nhất trong số các bộ định vị linh kiện cùng loại, SM481 nhận ra tốc độ đặt vị trí của máy bay là 38.000 CPH, cao nhất trong số các các bộ định vị thành phần cùng loại, bằng cách áp dụng một đầu với một giàn và mười trục xoay cũng như tầm nhìn bay mới và bằng cách tối đa hóa chuyển động đón và đặt.

 • Hanwha SMT Pick and Place Machine SM Series SM482

  Máy chọn và đặt Hanwha SMT SM Series SM482

  Là một bộ định vị linh kiện chung có hệ thống thị giác được củng cố dựa trên nền tảng của máy bắn chip tốc độ cao SM471 và có tốc độ đặt chip là cao nhất trong số các bộ định vị linh kiện cùng loại, SM481 nhận ra tốc độ đặt vị trí của máy bay là 38.000 CPH, cao nhất trong số các các bộ định vị thành phần cùng loại, bằng cách áp dụng một đầu với một giàn và mười trục xoay cũng như tầm nhìn bay mới và bằng cách tối đa hóa chuyển động đón và đặt.

 • Samsung Automatic SMT Pick and Place Machine SM471

  Máy chọn và đặt SMT tự động của Samsung SM471

  Năng suất

  Trên phương pháp lắp Fly

  Xác định các thành phần mà không dừng lại khi di chuyển sau khi nhặt chúng

  Giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa vị trí chọn và địa điểm và giảm thời gian nhận dạng xuống 0