1

JUKI chọn và đặt máy

 • JUKI SMT RS-1R pick and place machine fast Smart Modular Mounter

  JUKI SMT RS-1R chọn và đặt máy nhanh Smart Modular Mounter

  Hệ thống tự động hóa JUKI Máy chọn và đặt JUKI SMT, máy bắn chip PCB, máy gắn chip SMT, vị trí SMD, máy chọn và đặt SMT, máy gắn chip mô-đun nhỏ gọn, máy chọn n đa chức năng, nhà sản xuất máy chọn và đặt LED SMT tốc độ cao, cho nhà máy thông minh SMT.

 • JUKI High-Speed Compact Modular Mounter RX-8

  Giá gắn mô-đun nhỏ gọn tốc độ cao JUKI RX-8

  Sản xuất hiệu quả được thực hiện thông qua chia sẻ dữ liệu ngược dòng để lan truyền dấu hiệu xấu,

  quản lý nguồn cung cấp linh kiện trong khi hiển thị trạng thái thời gian thực của dây chuyền sản xuất.

  Giao tiếp và chia sẻ thông tin với các thiết bị khác

  Thông tin về dấu hiệu sai của mạch được phát hiện bởi máy kiểm tra hoặc một máy ngược dòng của đường dây có thể được

  được truyền sang RX-8 để giảm thời gian nhận dạng dấu hiệu xấu và làm giảm năng suất.